Захищені носії ключів

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИЩЕНИХ НОСІЇВ ОСОБИСТИХ КЛЮЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Захищений носій особистих ключів — засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Пунктом 2 статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" передбачено,що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Пунктом 1 статті 4 "ПОРЯДКУ використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності", затвердженого Постановою № 749 КМУ від 19 вересня 2018 року, встановлюється, що державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів.

Для забезпечення гарантованої підтримки доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, із дотриманням Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 15.12.2015 № 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 р. за № 1568/28013 (зі змінами), кваліфікований надавач здійснює постачання таких типів захищених носіїв особистих ключів (із наданням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки):

  • електронний ключ «Алмаз-1К» («ІІТ Е.ключ Алмаз-1К») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»;
  • електронний ключ «Алмаз-1К» у металевому корпусі («ІІТ Е.ключ Алмаз-1К») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»;
  • електронний ключ «Алмаз-1К»(BLUETOOTH-ПРИСТРІЙ) («ІІТ Е.ключ Алмаз-1К») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»
  • електронний ключ «Кристал-1К» («ІІТ Е.ключ Кристал-1к») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»
  • засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337К» виробництва ТОВ «Автор»;
  • засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337М» виробництва ТОВ «Автор»;

Замовлення та оплата захищених носіїв особистих ключів та сертифікатів для замовників усіх форм власності можлива в режимі онлайн

Увага! Для державних установ, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, постачання носіїв та електронних довірчих послуг можливо за умови укладання окремих договорів.

Договори укладаються з одним із представництв надавача "ДІЯ" (розташовані в обласних центрах України).
Представництво надавача "ДІЯ" також може здійснити постачання товарів (захищених носіїв) та послуг (сертифікатів) за рахунком-фактурою.

Контакти представництв тут.

   Довідка    Замовити
.